Новини

Електронна система за прием на Община Бургас

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ДГ И ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА