Шествие посветено на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Шествие посветено на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Шествие посветено на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.