Прием в ДГ "Ран Босилек"

ПРАВИЛА

ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИ САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

 

Постъпването на децата в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни  подготвителни  групи към училища на територията на Община Бургас се осъществява по желание на родителите.

 

І. Организация на приема в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училища

1. С тези правила се определят редът и условията за прием в общинските самостоятелни детски ясли (СДЯ), детски градини (ДГ) и полудневни подготвителни групи (ППГ) към училища на територията на Община Бургас.

2. Приемът на децата се извършва по електронен път. Всички деца, кандидатстващи за приемане в общинските СДЯ, ДГ и ППГ към училища на територията на Община Бургас се регистрират в Eлектронната система за записване на деца в детски градини и ясли на територията на Община Бургас.

3. Заявления за постъпване в общински СДЯ, ДГ и ППГ към училища се подават от 02.04.2018 г. до 20.04.2018 г.

4. Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 02.05.2018 г. в сайта на електронната система за прием и на видно място в СДЯ, ДГ и ППГ към училища.

5. Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано от 03.05.2018 г. до 16.05.2018 г. на място в СДЯ, ДГ и ППГ към училища, където са приети.

6. Свободните места след първо класиране се обявяват на 18.05.2018 г.

 

7. Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при второ класиране в срок от 21.05.2018 г. до 26.05.2018 г. чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец на място в СДЯ, ДГ или училище.

8. Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 31.05.2018 г., като записването на приетите деца става от  01.06.2018 г. до 08.06.2018 г.

9. Свободните места след второ класиране се обявяват на 11.06.2018 г.

10. Родителите на неприетите деца могат да променят реда на желанията си при трето класиране в срок от 12.06.2018 г. до 15.06.2018 г. чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец на място в СДЯ, ДГ или училище.

11. Обявяването на резултатите с приетите деца от трето класиране се извършва на 18.06.2018 г., като записването на приетите деца става от  19.06.2018 г. до 25.06.2018 г.

12. Свободните места след трето класиране се обявяват на 26.06.2018 г.

13. Записването на приетите деца след трето класиране се извършва в съответните СДЯ, ДГ или училище.

14. С предимство при приемане се ползват следните категории деца:

* Дете сирак/полусирак;

* Дете с трайни увреждания с 50% и над 50%;

* Трето и следващо дете в многодетно семейство или близнаци;

* Друго дете от семейството, което посещава същото детско/учебно заведение към 15.09.2018 г.;

* Дете от приемно семейство;

* Деца на родители с постоянен адрес по лична карта и с настоящ адрес по удостоверение за временна адресна регистрация към съответния Център за административно обслужване.

       15. Критерии за класиране:

Класирането при приема на деца в СДЯ, ДГ или ППГ към училища се осъществява на базата на точкова система. Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в СДЯ, ДГ или училището. На място се представят всички необходими документи, доказващи съответните предимства. В противен случай детето няма да бъде записано в СДЯ, ДГ или училището.

 • Основни критерии
 • Дете сирак/полусирак - 6 т.
 • Дете с трайни увреждания с 50% и над 50% - 5 т.
 • Трето и следващо дете в многодетно семейство или близнаци - 3 т.
 • Друго дете на същите родители, което посещава същото СДЯ, ДГ или училище към 15.09.2018 г. - 3 т.
 • Дете от приемно семейство - 3 т.
 • Дете, посещавало детска ясла в същото детско заведение - 1 т.
 • Допълнителни критерии /на база избор на СДЯ, ДГ или училище/
 • Адресна регистрация в района на детската градина/училището:
 • с постоянен адрес по лична карта - 2 т.
 • с удостоверение за временна адресна регистрация - 1 т.
 • за 1 желание: 3 т.

за 2 желание: 2 т.

за 3 желание: 1 т.

Класирането се извършва на база събрани точки по основни и допълнителни критерии за всяко отделно желание.

     

Забележка:

Постъпването на децата в СДЯ, ДГ или ППГ към училища се извършва на 15.09.2018г.
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ПОЛУДНЕВНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ КЪМ УЧИЛИЩА, НАМИРАЩИ СЕ В СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ

АДРЕС

Център за административни услуги (ЦАУ)

1

Детска ясла №1 „Бургаско детство“

ул. „Цар Симеон І“ №5

„Приморие“

2

ДГ „Звездица“

ул. „Цар Симеон” №88

„Приморие“

3

филиал към ДГ „Звездица“

ул. „Лермонтов“ №9

„Приморие“

4

ДГ „Радост“

ул. „Васил Левски“ №104

„Приморие“

5

филиал към ДГ „Радост“

ул. „Христо Арнаудов“ №14

„Приморие“

6

ДГ „Златна рибка“

бул. „Димитър Димов“ до Летен театър

„Приморие“

7

ДГ „Синчец“

ул. „Цар Асен“ №34

„Приморие“

8

ДГ „Слънце“

ул. „Оборище“ №107

„Приморие“

9

ДГ „Раковина“

ул. „Христо Ботев“ №48

„Приморие“

10

ДГ „Златното ключе“

ул. „Сливница“ №86

„Приморие“

11

Детска ясла №3

ул. „Сан Стефано“ №42

„Зора“

12

Детска ясла №5 „Щурче“

к-с „Лазур“ до бл.24

„Зора“

13

ДГ „Ханс Кр. Андерсен“

к-с „Лазур“, ул. „Поп Грую“ №71

„Зора“

14

филиал към ДГ „Ханс Кр. Андерсен“

ул. „В. Петлешев“ №1

„Зора“

15

ДГ „Вълшебство“

ул. „Одрин“ №1

„Зора“

16

филиал към ДГ „Вълшебство“

ул. „Места“ №104

„Зора“

17

ДГ „Пламъче“

к-с „Лазур“, ул. „Тодор Каблешков“ №1

„Зора“

18

ДГ „Звънче“

к-с „Славейков“ до бл. 22

„Освобождение“

19

ДГ „Иглика“

к-с „Славейков“ до бл. 8

„Освобождение“

20

ДГ „Райна Княгиня“

к-с „Славейков“ до бл.55

„Освобождение“

21

ДГ „Брезичка“

к-с „Славейков“ до бл. 40

„Освобождение“

22

ДГ „Моряче“

к-с „Славейков“ до бл. 29

„Освобождение“

23

ДГ „Детелина“

к-с „Славейков“ до УИ

„Освобождение“

24

ДГ „Синчец“- кв. Банево

кв. Банево, ул. „Хаджи Димитър“ №13

„Освобождение“

25

ДГ „Калина Малина“

кв. Вeтрен, ул.“Пролет“ №15

„Освобождение“

26

филиал към ДГ „Коледарче“

кв. Лозово

„Освобождение“

27

ДГ „Звездица Зорница“

к-с „Зорница“ до бл. 15

„Изгрев“

28

ДГ „Ран Босилек“

к-с „Изгрев“ до бл. 34

„Изгрев“

29

ДГ „Изгрев“

к-с „Изгрев“ до бл. 48

„Изгрев“

30

ДГ „Здравец“

к-с „Изгрев“ до бл. 54

„Изгрев“

31

ДГ „Веселушко“

к-с „Изгрев“ до бл. 18

„Изгрев“

32

ДГ „Ален мак“

кв. Сарафово, ул. „Антон Иванов“ №24

„Изгрев“

33

ДГ „Калинка“

кв. Рудник, ул. „Йорданка Николова“ №31

„Изгрев“

34

филиал към ДГ „Калинка“

кв. Черно Море, ул. „Атанас Буров“ №16

„Изгрев“

35

ДГ „Морска звезда“

к-с „Меден Рудник“ до бл. 446

„Възраждане“

36

ДГ „Делфин“

к-с „Меден Рудник“, ул. „Въстаническа“ №42

„Възраждане“

37

филиал към ДГ „Делфин“

к-с „Меден Рудник“ в бл. 127, вх. А и вх. Д

„Възраждане“

38

ДГ „Славейче“

к-с „Меден Рудник“ до бл. 11

„Възраждане“

39

ДГ „Чайка“

к-с „Меден Рудник“ – зона А, до бл. 427А

„Възраждане“

40

ДГ „Надежда“

к-с „Меден Рудник“ до бл. 606

„Възраждане“

41

филиал към ДГ „Надежда“

к-с „Меден Рудник“ в бл. 114, вх. В

„Възраждане“

42

филиал към ДГ „Синчец“

кв. Горно Езерово, ул. „Дружба“ №1

„Възраждане“

43

ДГ „Коледарче“

кв. Долно Езерово, ул. „Астория“ №12

„Долно Езерово“

44

филиал „Светулка“ към ДГ „Детелина“

гр. Българово, ул. „Витоша“ №15

гр. Българово

45

ДГ „Теменуга“

с. Равнец

с. Равнец

46

филиал „Ракета“ към ДГ „Чайка“

с. Твърдица

с. Твърдица

47

ДГ „Пролетна дъга“

с. Маринка, ул. „Лазар Маджаров“ №4Б

с. Маринка

48

филиал „Весела дружинка“ към ДГ „Пролетна дъга“

с. Извор

с. Извор

49

ДГ „Пинокио“

к-с „Меден Рудник“, Районен център

„Възраждане“