За нас

Мисията на ДЕТСКА  ГРАДИНА „РАН  БОСИЛЕК” е:

  •  да подкрепя и вярва в уникалността на всяко дете;
  • да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;
  • да възпитава  с помощта на изкуството;
  • да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;
  • да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детска градина, в която педагогическото взаимодействие е подчинено на изкуството е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

 

Екипът на ДЕТСКА  ГРАДИНА  „РАН  БОСИЛЕК”  си поставя следните цели:

  • Изграждане на иновационна образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно образование на всички деца.
  • Оптимизиране на възможностите  детската  градина  да e  център за образователна, културна и социална дейност като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.

 

                     В  ДГ "РАН  БОСИЛЕК"   ДА БЪДЕШ  МАЛЪК   Е  ПРИВИЛЕГИЯ!